Đâu đó trên đường bắt đầu xuất hiện những nhành loa kèn trắng mà người ta vẫn thường gọi là “hoa của tháng 4”. Đâu đó người ta đã bắt đầu hát: “Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có…